Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Ogłoszenia dla rodziców uczniów naszej szkoły

Ogłoszenia dla rodziców uczniów naszej szkoły

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli.

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów...  (...)

 

TERMINY ZEBRAŃ DLA KLAS PIERWSZYCH NASZEJ SZKOŁY NA ROK 2017/18:

Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.

 

TERMINY ZEBRAŃ W TRAKCIE NAUKI:

Informujemy, że terminy zebrań w trakcie roku szkolnego ogłasza się na stronie głównej zaraz pod paskiem MENU START

przekierowanie do ostatniego ogłoszenia: NAJNOWSZE OGŁOSZENIE O ZEBRANIU Z RODZICAMI

Zebrania o ile nie ogłasza się inaczej odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Przechodniej 11/15 w Częstochowie - sala 11a (AULA).

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU