Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

O Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

CKZiU w Częstochowie jest nową placówką powstałą na skutek rozwoju i rozszerzenia oferty edukacyjnej dotychczasowego CKP w Częstochowie o Szkołę Policealną nr 6, Branżową Szkołę I Stopnia nr 12, Branżową Szkołę II Stopnia nr 1  i  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Centrum zlokalizowane jest przy ulicach Przechodniej 11/15, Łukasińskiego 32/38 oraz przy ulicy Marysia 93a.

   
 
     
 
     
   
     

W ramach CKZiU dalej działa Centrum Kształcenia Zawodowego, które jest placówką edukacyjną prowadzącą szkolenie praktyczne uczniów wszystkich skół technicznych i zawodowych w Częstochowie. CKZ jest następcą dawnych warsztatów i laboratoriów przyszkolnych. Dzięki dwuzmianowemu wykorzystaniu pracowni i środków dydaktycznych możliwe jest uzyskanie wymiernych oszczędności, co pozwala inwestować w nowoczesne i sprzyjające efektywnemu nauczaniu wyposażenie.

Uczą się tu praktycznie wszyscy przyszli specjaliści i zawodowcy z Częstochowskich szkół. W trakcie zajęć praktycznych nabywają umiejętności i zdobywają doświadczenie. Centrum prowadzi również praktyki wdrażające do pracy zawodowej.

Korzystając z możliwości jakie otwiera dla kształcenia zawodowego najnowsza reforma, CKZ prowadzi także Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - KKZ, które pozwalają zarówno zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, jak i rozwijać możliwości już posiadane, co sprzyja podnoszeniu atrakcyjności słuchaczy na rynku pracy, oraz umożliwia skuteczne przekwalifikowanie się.

Uczniowie i słuchacze doskonaląc swoje umiejętności realizują jednocześnie wiele zadań i usług służących miastu oraz jego mieszkańcom. Wraz z nauczycielami zawodu wykonują usługi dla zainteresowanych klientów praktycznie w każdej z branż. Otwieranych jest także wiele zleceń dla instytucji miejskich i placówek edukacyjnych. Zlecenia te są wykonywane nieodpłatnie, co przynosi korzyści wielu podmiotom miejskim oraz dobrze służy ludziom, którym one służą.

Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Czestochowie jest także akredytowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym przeprowadzającym egzaminy zawodowe we wszystkich prowadzonych zawodach. Wyposażenie pracowni pozwala także na organizowanie egzaminów dla uczniów z poza naszego miasta, co niejednokrotnie zlecała Ośrodkowi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wszyscy nauczyciele mają uprawnienia egzaminatorów, zwykle w kilku zawodach. Posiadają tym samym kwalifikacje i doświadczenie pozwalające skutecznie przygotować ucznia lub słuchacza do zawodu i zdania egzaminów zewnętrznych.

Świadczymy także usługi dla ludności:

  • W naszych pracowniach fryzjerskich można się strzyc, czesać i modelować fryzury w dogonym czasie i terminie.
  • Na stacji kontroli pojazdów dokonasz kompletnego przeglądu swojego auta.
  • W dobrze wyposażonych halach napraw nasi doświadczeni mechanicy dysponujący nowoczesnym sprzętem, mogą usunąć praktycznie każdą usterkę pojazdu, zajmą się przeglądem, dezynfekcją i konserwacją klimatyzacji, sprawnie i niedrogo wymienią opony i zadbają o Twoje bezpieczeństwo i zadowolenie.
  • Odzieżownicy zaprojektują, wykroją i uszyją każdy kostium, ubiór, czy potrzebny element z materiału możliwego do szycia.
  • Budowlańcy i instalatorzy pomogą w wykończeniach, a architekci krajobrazu zadbają o Twój ogród, zieleń i rośliny doniczkowe.
  • Mechanicy wykonują prace związane z obróbką, łączeniem, spawaniem metali i zabezpieczaniem powierzchni. Wykonają obudowę, stojak na rower, czy bramę.
  • Elektrycy wykonują instalacje zasilające i sygnałowe, okablowanie strukturalne, wykonają pomiary, mogą naprawić sprzęt AGD, RTV oraz komputery. Mogą opracować i wykonać moduły lub funkcjonalne prototypy przydatnych urządzeń elektronicznych.

A wszystko to w jednej, sprawdzonej, z założenia uczciwej i profesjonalnej firmie - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czestochowie.

Pomoc pedagogiczno - psychologicznaGodziny pracy pedagoga szkolnego

Katarzyna Biel
Dyżury dla uczniów, rodziców i nauczycieli p. nr 27

Doradca Zawodowy

Aktualności

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ROZPOCZYNA KOLEJNĄ EDYCJĘ WARSZTATÓW

Numery pomocowe

Numery Pomocowe

NUMERY POMOCOWE - DO KOGO SIĘ ZWRÓCIĆ I GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Plany zajęć BS II - na rok szkolny 2023/2024

Poniżej znajdują się  plany zajęć dla klas BS II-go stopnia.
Oraz terminy planowanych egzaminów.
Do pobrania w postaci załączników w formacie pdf:

ul. Przechodnia 11/15

W siedzibie przy ulicy Przechodniej 11/15 funkcjonują pracownie branzy mechanicznej, elektrycznej, fryzjerskiej, krawieckiej i pokrewnych.

ul. Łukasińskiego 32/38

W siedzibie przy ulicy Łukasińskiego 32/38 funkcjonują pracownie branży samochodowej, budowlanej i pokrewnych, oraz pracownie zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły dla dorosłych. Znajduje się tu także stacja kontroli i obsługi pojazdów.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU