Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Centrum Kształcenia Zawodowego

W ramach CKZiU działa Centrum Kształcenia Zawodowego, które jest placówką edukacyjną, prowadzącą szkolenie praktyczne uczniów wszystkich szkół technicznych i zawodowych w Częstochowie. W trakcie zajęć praktycznych nabywają umiejętności i zdobywają doświadczenie. Centrum prowadzi również praktyki wdrażające do pracy zawodowej. Uczniowie realizujący zajęcia praktyczne mają zajęcia przy ul. Przechodniej 11/15, ul. Łukasińskiego 32/38 oraz ulicy Marysi 93 A.

Uczniowie Centrum mają możliwość rozwijania swoich dodatkowych zainteresowań w zajęciach pozalekcyjnych:

  • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • technik komputerowych,
  • elektryczno-elektronicznych,
  • projektowania, szycia i prezentacji modnych strojów,
  • stylizacji fryzur,
  • przedsiębiorczości, planowania kariery zawodowej.

W CKZiU przeprowadzane są egzaminy kwalifikacyjne, gdyż Centrum jest Akredytowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU