Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Poradnictwo zawodowe

Głównym celem działalności doradztwa zawodowego jest:

Pomoc jednostce w planowaniu własnego rozwoju zawodowego zgodnego
z osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy”

Doradca zawodowy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego udziela porad i informacji indywidualnych w formach stacjonarnych i na odległość oraz prowadzi zajęcia grupowe. Dostarcza specjalistycznej pomocy w poznaniu świata zawodów, własnych zainteresowań i predyspozycji, a także w wyborze zawodu, kierunku kształcenia, planowaniu ścieżki edukacyjnej, określeniu obszarów doskonalenia zawodowego lub przekwalifikowania, sposobu potwierdzenia kwalifikacji, podjęciu lub zmianie pracy i aktywnym poruszaniu się po rynku pracy. Wspiera proces uczenia się jednostki przez całe życie oraz adaptację do nieustannie zmieniających się warunków i otoczenia.
 

Z poradnictwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego korzystać mogą:
- uczniowie szkół podstawowych
- uczniowie szkół ponadpodstawowych
- rodzice uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
- osoby dorosłe poszukujące informacji o możliwościach kontynuowania nauki, zmianie kwalifikacji, rynku pracy

Poradnictwo Zawodowe - Oferta

Doradca zawodowy  udziela pomocy młodzieży oraz osobom dorosłym w wyborze dalszego kierunku kształcenia się...

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU