Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

VII REGIONALNY SETIZ

VII REGIONALNY SETIZ

VII REGIONALNY SALON EDUKACJI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ (SETiZ)
Centrum Kształcenia Praktycznego oraz częstochowskie Szkoły Techniczne i Zawodowe zapraszają na: VII REGIONALNY SALON EDUKACJI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ, który odbędzie się w dniach  10  – 14 marca 2014 r. w Częstochowskim Parku Przemysłowym przy ulicy Wały Dwernickiego 117/121.
Adresatami Salonu są uczniowie kl. II –III  szkół gimnazjalnych z Częstochowy, powiatu częstochowskiego, myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego oraz ich rodzice.
Cele przedsięwzięcia:
•    Promowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów gimnazjów „ Szkoła zawodowa - szkołą pozytywnego wyboru".
•    Zachęcanie młodzieży do podejmowania nauki w szkołach technicznych i zawodowych.
•    Przełamywanie stereotypów negatywnego myślenia w społeczeństwie o wyborze kształcenia zawodowego.
•    Prezentacja oferty edukacyjnej częstochowskich szkół technicznych i zawodowych jako odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku .
  Żyjemy w czasach, w których przede wszystkim liczą się kompetencje. Coraz częściej  poszukiwani są na rynku pracy fachowcy w konkretnej branży, specjaliści z wykształceniem technicznym, którzy potencjalnemu pracodawcy muszą zaoferować nie tylko dyplom ukończenia szkoły, ale i konkretne umiejętności. W okresie bardzo szybkiego rozwoju społeczeństw, technologii informacyjnej, ekonomii i gospodarki - rynek pracy potrzebuje specjalistów. Od kilku lat dobrze wykształceni absolwenci techników i zasadniczych szkół zawodowych są oczekiwani przez pracodawców w naszym mieście.
Szkoła  techniczna czy zawodowa jest szkołą pozytywnego wyboru, ponieważ nie zamyka drogi na studia wyższe, przygotowuje do wykonywania zawodów zapewniających wejście na rynek pracy, gwarantuje dobrą pracę, sukces i godną przyszłość, ułatwia start w dorosłe życie
Ciągle podejmujemy jakieś decyzje. Ta, przed którą stoi ,,za chwilę” absolwent gimnazjum ma szczególne znaczenia, ponieważ wyznacza mu nie tylko perspektywę na kolejne 3-4 lata, ale także określa charakter przyszłego, wyuczonego zawodu.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU