Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Projekt „Mam zawód - mam pracę w regionie”

Projekt „Mam zawód - mam pracę w regionie”

    Projekt „Mam zawód - mam pracę w regionie”, to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa śląskiego tj.:
    Powiat Będziński, Powiat Bielski, Powiat Bieruńsko – Lędziński, Powiat Cieszyński, Powiat Częstochowski, Powiat Gliwicki, Powiat Kłobucki, Powiat Myszkowski, Powiat Pszczyński, Powiat Raciborski, Powiat Rybnicki, Powiat Tarnogórski, Powiat Wodzisławski, Powiat Zawierciański, Powiat Żywiecki, Miasto Bielsko – Biała, Miasto Bytom, Miasto Częstochowa, Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto Jastrzębie Zdrój, Miasto Jaworzno, Miasto Mysłowice, Miasto Piekary Śląskie, Miasto Rybnik, Miasto Siemianowice Śląskie, Miasto Sosnowiec, Miasto Świętochłowice, Miasto Tychy, Miasto Zabrze oraz Miasto Żory.
    Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.
    Okres realizacji: 1.04.2011 - 31.08.2014 r.
    Całkowita wartość projektu: ponad 72 mln (z czego ponad 61 mln stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego). W projekcie uczestniczą uczniowie zasadniczych szkół zawodowych oraz techników z 258 szkół. Do końca sierpnia 2014 r. w projekcie weźmie udział ponad 14 000 uczniów.
    Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów:
    grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe,
    kursy, w tym kursy certyfikowane,
    kursy na platformie e-learningowej,
    praktyki i staże zawodowe u pracodawców,
    zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości, czy nauk matematyczno-przyrodniczych,
    zajęcia wyrównawcze,
    wizyty studyjne u pracodawców.
    Szkoły uczestniczące w projekcie:
    Zespół Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie, ul. Legionów 58, www.zsanders.eu
    Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie, ul. Prusa 20, www.zsprus.czest.pl
    Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie, ul. Krakowska 80F, www.reymont.czestochowa.pl
    Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, Al. Niepodległości 16/18, www.zeromskiczest.pl
    Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, ul. Warszawska 142, www.zskochanowski.eu
    Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 28/30, www.zse.ids.czest.pl
    Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie, ul. Worcella 1, www.zsg.czest.pl
    Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Puławskiego w Częstochowie, ul. Targowa 29, www.pulaski.neostrada.pl
    Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 3/7, www.zssb.czestochowa.ids.pl
    Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, www.zst.ids.czest.pl
    Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie, ul. Jasnogórska 84/90, www.tzn.edu.pl
    Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie, ul. Krótka 22, www.interklasa.neostrada.pl
    Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Przechodnia 11/15, www.ckp.czest.pl
       (...)
Ogłoszenie o projekcie wraz z załącznikami załączono poniżej  do pobraniaw postaci plików pdf:

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU