Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Projekt „Edukacja bez granic”

Projekt „Edukacja bez granic”

PROJEKT

 „EDUKACJA BEZ GRANIC”

Realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Częstochowa, przewiduje wsparcie dla placówek oświatowych prowadzących kierunki kształcenia zawodowego związane z branżą energii odnawialnej i branżą ekonomiczną.

W Centrum Kształcenia Praktycznego realizowana będzie część projektu dotycząca energetyki odnawialnej.

W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia:

  • doradztwo zawodowe,

  • kurs języka niemieckiego branżowego,

  • tematyczne warsztaty, m.in. warsztaty energii odnawialnej – systemy solarne,

  • wizyty studyjne, m.in. do firm produkujących kolektory słoneczne i budynki pasywne

 

Istotną wartość projektu stanowią kursy certyfikowane i uznawane na międzynarodowym rynku pracy: kurs KNX dot. projektowania oraz obsługi systemów i urządzeń w budynkach pasywnych oraz kurs ECDL Core dot. kompetencji informatycznych.

Spośród wszystkich uczestników/uczestniczek projektu 20 najlepszych uczniów/uczennic odbędzie tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach w Niemczech.

Komponent ponadnarodowy projektu

W ramach projektu nawiązano partnerstwo ponadnarodowe z dwiema szkołami niemieckimi z Ludwigshafen:

  • Berufsbildende Schule Wirtschaft I w kontekście branży ekonomicznej

  • Berufsbildende Schule Technik 1 w odniesieniu do branży energii odnawialnej.

 

Pierwszym etapem projektu była wizyta niemieckich partnerów w Centrum Kształcenia Praktycznego. 18 marca 2013r. mieliśmy okazję gościć sześcioosobową grupę przedstawicieli obu niemieckich szkół. Goście wraz z przedstawicielami Biura Funduszy Europejskich zwiedzili pracownie na ul. Przechodniej i Łukasińskiego. Podczas wizyty dyskutowaliśmy na temat organizacji kształcenia zawodowego w Polsce i Niemczech. Szczególnym zainteresowaniem naszych partnerów zagranicznych cieszyły się pracownie Obrabiarek Sterowanych Numerycznie oraz niedawno otwarta Hala Napraw Pojazdów.

Zapraszamy do galerii zdjęć dokumentujących wizytę.

 

Z niemieckimi partnerami spotkaliśmy się ponownie następnego dnia. 19 marca 2013r,około godziny 11.00, na uroczystej inauguracji Salonu Edukacji Technicznej i Zawodowej. Tam oficjalnie przywitano gości i przedstawiono partnerów z Niemiec przedstawicielom Częstochowskich Szkół Technicznych i Zawodowych.

Podczas inauguracji wspólnie z przedstawicielami Biura Funduszy Europejskich i Dyrektorami częstochowskich szkół biorących udział w projekcie przeprowadzono rozmowę na temat oczekiwań względem projektu obu stron. Zostały omówione cele projektu oraz oczekiwania co do rezultatów działań projektowych.

Po południu w ramach SETiZ-u przeprowadzono również panel roboczy p. t:Sytuacja w polskim szkolnictwie zawodowym. Prócz przedstawicieli niemieckich szkół, przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Dyrektorów reprezentujących Szkoły Zawodowe z Częstochowy brali w im udział również doradcy zawodowi z Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie.

Podczas panelu przedstawione zostały prezentacje przygotowane przez przedstawicieli szkół technicznych z Niemiec. Zaprezentowali oni model kształcenia zawodowego obowiązujący w Niemczech oraz szeroko omówili korzyści wynikające ze współpracy szkoły z pracodawcami. Podczas dyskusji próbowano znaleźć wspólne elementy edukacji zawodowej Polskiej i Niemieckiej oraz różnice dzielące oba modele kształcenia. Szczególne zainteresowanie Dyrektorów wzbudził dualny system kształcenia niemieckiego, który w większości przypadków skutkuje natychmiastowym podjęciem pracy przez absolwenta, po ukończeniu szkoły zawodowej w Niemczech.

20 marca przedstawiciele Berufsbildende Schule Wirtschaft I i Berufsbildende Schule Technik 1 zostali zaproszeni wspólnie z Dyrektorami Częstochowskich Szkół Technicznych i Zawodowych do Urzędu Miasta Częstochowy, gdzie wspólnie z przedsiębiorcami i przedstawicieli firm częstochowskich wzięli udział w panelu dyskusyjnymSytuacja absolwentów częstochowskich szkół zawodowych na rynku pracy

Wizyta niemieckich partnerów zakończyła się 21 marca 2013r w Urzędzie Miasta Częstochowy, gdzie podsumowano wizytę studyjną i rozpoczęto przygotowania do wizyty w Niemczech u naszych partnerów projektowych.

Zapraszamy do galerii zdjęć przedstawiających przebieg wizyty w trakcie SETiZ-u.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU