Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

                    

                    

                    

                    

                    

                       

 

ZAPISY ONLINE - REZERWACJA MIEJSC

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)  to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość zdobycia nowych kwalifikacji niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Terminy zajazdów i harmonogramy dla słuchaczy - w dziale INFORMACJE - kliknij

Do pobrania:  ZASADY REKRUTACJI   /  KARTA ZGŁOSZENIA NA KKZ  

Kwalifikacyjne kursy zawodowe  prowadzone są zgodnie z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Uczestnik kursu po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu potwierdzająco kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwoli uzyskać dyplom technika w danym zawodzie. Natomiast uczestnik kursu, który nie uzupełni wykształcenia, będzie posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie ; jedynym wymaganiem jest ukończenie 18 roku życia.

Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach i semestrach. Kursy są organizowane w formie zaocznej.

Informacje dotyczące Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz zapisy w sekretariacie słuchacza (pok. 31 w budynku C) w terminach:

  • wtorek - piątek    8:00 - 17:00
  • sobota    8:00 - 14:00

Przy zapisie należy złożyć:

  • oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,
  • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),
  • karta zgłoszenia (na druku placówki),
  • przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości

Absolwenci uzyskują:

  • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji
  • dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia

 

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU