Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Branżowa Szkoła II-go stopnia

NABÓR DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA 

Branżowa Szkoła II Stopnia to szkoła, w której słuchacz otrzyma świadectwo dojrzałości oraz uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik robót wykończeniowych w budownictwie.

     

Kształcimy wysokiej klasy specjalistów, którzy są poszukiwani przez przedsiębiorców. Obecnie w CKZiU uruchamiamy Branżową Szkołę II Stopnia kształcącą w systemie zaocznym, skierowaną do absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe lub branżowe zawodowe.  Absolwent szkoły kształcącej w zawodach: 

  • elektryk, uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, 
  • operator obrabiarek skrawających, mechanik – monter maszyn i urządzeń, ślusarz, uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.25 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych. 

Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu  z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do Szkoły Branżowej II Stopnia słuchacz zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego, po którym może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

 

ZASADY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO - do pobrania w formacie pdf

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU