Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Dni otwarte P.Cz.

Politechnika Częstochowska zaprasza na Dni Otwarte ONLINE ...

NABÓR DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA oraz BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

Chcesz zdobyć dobry zawód, lub podnieść swoje kwalifikacje - wybierz Branżową Szkołę w CKZiU! Kształcimy wysokiej klasy specjalistów, którzy są poszukiwani przez przedsiębiorców! ...

Nauczanie zdalne KKZ i Szkoła Policealna

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w Szkole Policealnej nr 6 odbywają się według harmonogramów zjazdów zamieszczonych na stronie Centrum w formie zdalnego nauczania...

Światowy dzień książki

23 kwietnia przypada największe święto czytelników - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data  jest symboliczna dla literatury światowej...

KOMUNIKAT - zajęcia na KKZ i w Szkole Policealnej nr 6

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w Szkole Policealnej nr 6 odbywają się według harmonogramów...

NABÓR DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

Branżowa Szkoła II Stopnia to szkoła, w której słuchacz otrzyma świadectwo dojrzałości oraz uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik robót wykończeniowych w budownictwie....

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU