Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Elektryk

Elektryk

 

Regulamin rekrutacji do pobrania

Podstawa programowa dla zawodu

Strona naboru elektronicznego

Zawód elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk przygotowany jest do wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Celem kształcenia ucznia w zawodzie elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Elektryk może znaleźć zatrudnienie:

  • w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei, na budowach,
  • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, może także prowadzić samodzielną działalność usługową,
  • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
  • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne),
  • na stanowiskach: konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji i obsłudze urządzeń i sieci elektrycznych, elektryków dyżurnych,  w  zakładach pracy o średniej, małej wielkości oraz w dużych zakładach przemysłowych.

Analizy rozwoju rynku pracy przewidują, że w najbliższych latach zatrudniani będą przede wszystkim pracownicy wykwalifikowani w zawodach: elektryk, elektronik, mechatronik. Problem bezrobocia dotyka niestety w coraz większym stopniu osoby z wyższym wykształceniem.

W Europie coraz popularniejszy jest zawodowy model kształcenia, gdzie uczeń najpierw zdobywa zawód, często podejmuje pracę, a następnie pracując, uczy się zgodnie z potrzebami rynku, zdobywając jednocześnie doświadczenie praktyczne.
W naszej szkole chcemy promować podobny model kształcenia. Uczniowie w naszej szkole zawodowej są doskonale kształceni pod względem praktycznym, a po ukończeniu szkoły zawodowej mogą rozpocząć pracę i/lub  zdobywać wykształcenie średnie otwierające dalszą drogę rozwoju. Mogą także doskonalić się kończąc dodatkowe kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ).

W trakcie kształcenia nasi uczniowie mogą zdobyć także uprawnienia SEP-owskie dzięki funkcjonującemu Kołu SEP przy CKZiU.

W ramach przedmiotu "Elektrotechnika" uczniowie są zapoznawani z podstawowymi prawami obowiązującymi w obwodach elektrycznych i praktycznym ich zastosowaniem. Poznają metody analizy obwodów elektrycznych i magnetycznych w oparciu o poznane prawa. Uczniowie są zapoznawani z najnowszymi rozwiązaniami oraz wymaganiami w zakresie instalacji elektrycznych, w tym z instalacjami "inteligentnego domu", najnowszym osprzętem instalacyjnym i przyrządami pomiarowymi. Uzyskują wyczerpującą wiedzę na temat wykonywania, eksploatacji oraz lokalizacji i usuwania uszkodzeń instalacji elektrycznych.

"Maszyny elektryczne" to przedmiot mający na celu poznanie budowy i zrozumienie działania: transformatorów, silników prądu stałego i przemiennego.
Przedmiot „Instalacje elektryczne” zapoznaje uczniów z wykonywaniem instalacji w obiektach budowlanych i przemysłowych w różnych warunkach środowiskowych.

Zajęcia prowadzone są w laboratoriach, pracowniach branżowych oraz w warunkach odpowiadających środowisku pracy elektryka a także przy wykonywaniu określonych zadań praktycznych (wykonywanie instalacji elektrycznych w obiektach, konserwacje i naprawy maszyn).
Wykształcona i doświadczona kadra nauczycielska zapewnia wysoki poziom kształcenia oraz służy wszelką pomocą. Po ukończeniu tego kierunku będziesz umiał między innymi: zaprojektować proste układy elektryczne, wykonać instalacje elektryczne , zainstalować i obsłużyć maszyny i urządzenia elektryczne  dokonywać napraw urządzeń , posłużyć się komputerowym oprogramowaniem niezbędnym do wykonywania pracy.

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA INFORMATORA FILMOWEGO CKZiU

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU