Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Sukces w konkursie wojewódzkim

Sukces w konkursie wojewódzkim

Dwie uczennice, które kształcą się u nas praktycznie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zostały laureatkami Konkursu Plastycznego „Bezpieczny w sieci” zorganizowanego przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach we współpracy z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Konkurs skierowany był do uczniów szkół województwa śląskiego, miejsca zostały przyznane w 2 kategoriach: klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. 
Weronika Stronk z klasy 2CD5 zajęła 2 miejsce, natomiast Wiktoria Kędziora z klasy 2D4 zdobyła wyróżnienie.

Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU