Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Prelekcja nt. agresji, cyberprzemocy i uzależnień

Prelekcja nt. agresji, cyberprzemocy i uzależnień

29 stycznia na nasze zaproszenie odwiedzili nas funkcjonariusze Staży Miejskiej. Przeprowadzili prelekcje na tematy przedstawione poniżej: 

  • Odpowiedzialność prawna nieletnich oraz najczęściej popełniane czyny zabronione w Polsce na przykładzie zapisów monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy. Zjawisko cyberprzemocy.
  • Uzależnienia - alkohol, nikotyna, narkotyki - współczesne zagrożenia. 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU