Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Nauczanie zdalne KKZ i Szkoła Policealna

Nauczanie zdalne KKZ i Szkoła Policealna

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w Szkole Policealnej nr 6 odbywają się według harmonogramów zjazdów zamieszczonych na stronie Centrum w formie zdalnego nauczania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (tj. e-maili grupowych, e-maili indywidualnych, komunikatorów społecznościowych, platformy edukacyjnej) zapewniających wymianę informacji między nauczycielami, a słuchaczami.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku na stronach:

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU