Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

NABÓR DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA oraz BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

NABÓR DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA oraz BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

Chcesz zdobyć dobry zawód, lub podnieść swoje kwalifikacje - wybierz Branżową Szkołę w CKZiU! Kształcimy wysokiej klasy specjalistów, którzy są poszukiwani przez przedsiębiorców!

W Branżowej Szkole I Stopnia kształcimy w zawodach: operator obrabiarek skrawających, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter stolarki budowlanej, monter izolacji budowlanych oraz monter sieci i instalacji sanitarnych.
Uczniowie mają możliwość zdobycia zawodowego doświadczenia oraz dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zakresie spawalnictwa, elektroenergetycznych SEP oraz kosztorysowania i przygotowania dokumentacji przetargowej. Biorą udział w wyjazdach edukacyjnych, szkoleniach technicznych sprawdzając swoją wiedzę na stanowiskach pracy w warunkach praktycznych. Uczestniczą w targach i wystawach gdzie na bieżąco zapoznają się z nowościami w swojej branży. Istotnym jest to, że uczniowie odbywają zajęcia praktyczne na terenie firm, które posiadają nowoczesne technologie oraz stwarzają możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły. 

Branżowa Szkoła II Stopnia to szkoła, w której słuchacz otrzyma świadectwo dojrzałości oraz uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik robót wykończeniowych w budownictwie.  Branżowa Szkoła II Stopnia kształcąca w systemie zaocznym, skierowana jest do absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe lub branżowe zawodowe.

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną, skontaktuj się z nami i we wrześniu spotkajmy się razem w CKZiU!

Pliki do pobrania:: 
ZałącznikWielkość
PDF icon List do ósmoklasisty.pdf414.49 KB
PDF icon List do abslowentów BS i ZSZ.pdf608.78 KB

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU