Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Kształcenie Na Odległość

Kształcenie Na Odległość

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym
i decyzjami podjętymi w celu ograniczenia ryzyka zachorowań
przypominamy naszym drogim uczniom i słuchaczom o możliwości korzystania
z materiałów dostępnych za pośrednictwem naszej strony domowej.

 

Zachęcamy do pracy zdalnej w domach. Można skorzystać z materiałów i kursów udostepnionych w sieci, do których
odnośniki  znajdują się w dziale
Kształcenie Na Odległość - KNO

 

Od dłuższego czasu dysponujemy także platformą Moodle na której nasi nauczyciele mogą tworzyć E-kursy wspomagające proces dydaktyczny,
a w obecnych warunkach umożliwiające lepszy zdalny kontakt z uczniem i prowadzenie nauki drogą elektroniczną.
Z platformy elektronicznej można korzystać po otwarciu kursu przez nauczyciela prowadzacego, po otrzymaniu danych logowania
do naszego serwisu Moodle.
Do tego czasu można korzystać jako gość z materiałów dostępnych w dziale omówionym powyżej.

 

Warto też skorzystać ze strony https://arkusze.pl  gdzie w dziale "Egzamin zawodowy" można zapoznać się z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi w każdym z obszarów i sprawdzić swoje umiejętności.

 

Aby jeszcze lepiej skorzystać z możliwości kształcenia na odległość wskazane jest skontaktowanie się z nauczycielami prowadzacymi zajęcia lub opiekunami grup. Można to zrobić drogą elektroniczną, telefonicznie, lub po prostu odpowiedzieć na e-mail otrzymany od nauczyciela.

Również nauczyciele mogą wykorzystywać te i wiele innych materiałów do wzbogacania pracy z uczniami podczas wymiany informacji drogą elektroniczną...

ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA I WIELE SATYSFAKCJI ZE ZDOBYTYCH UMIEJĘTNOŚCI

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU