Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

KONFERENCJA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

KONFERENCJA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

26 marca w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się II Konferencja Samorządów Uczniowskich Szkół Ponadgimnazjalnych pod hasłem: „Twój realny wpływ na miasto i szkołę”.
Po rozpoczęciu Konferencji i powitaniu uczestników i zaproszonych gości wystąpili przedstawiciele RODN „WOM” w Częstochowie.
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy podsumowali wyniki dotyczące ankiety, która została przeprowadzona w trakcie I Konferencji Samorządów Uczniowskich. Następnie odbyła się krótka prezentacja Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy, pt.: Samorząd szkolny w praktyce. Sposoby prowadzenia kampanii wyborczej do samorządu szkolnego. Kolejnym istotnym punktem spotkania były zajęcia pt. „Gra o Budżet”. Ostatnim etapem spotkania było przedstawienie wniosków z pracy w grupach i otwarta dyskusja. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie reprezentowali uczniowie kl. II BS I stopnia: Mateusz Bator, Dawid Kołodziejczyk, Eryk Krawczyk, Szymon Mazur.

Opiekun samorządu uczniowskiego
Marlena Kalinowska

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU