Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

KOMUNIKAT DYREKTORA W SPRAWIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

KOMUNIKAT DYREKTORA W SPRAWIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 

KOMUNIKAT DYREKTORA CKZiU z dnia 27.11.2020 r.

 

W związku z podpisaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 2087).

Od 30 listopada 2020 r. w CKZiU zajęcia praktyczne realizowane są w formie stacjonarnej z pewnymi ograniczeniami.

Wobec powyższego zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego realizowane dla uczniów szkół zewnętrznych, Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 oraz na KKZ od dnia 30.11.2020 r. odbywają się zgodnie z dotychczas obowiązującą organizacją CKZiU, z wyłączeniem zajęć dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej - zajęcia nadal realizowane są zdalnie w całości oraz dla zawodu technik usług fryzjerskich i fryzjer, gdzie wprowadzona zostaje organizacja hybrydowa - zgodnie z odrębnym harmonogramem o którym uczniów informuje opiekun klasy.

Zajęcia dla Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12 realizowane będą według planu wysłanego za pośrednictwem e-dziennika. Bieżące informacje przekazywane będą z wykorzystaniem dotychczas przyjętych form komunikacji. O wprowadzonych zmianach w zakresie organizacji zajęć praktycznych informują uczniów opiekunowie/wychowawcy klas/grup.

Przy realizacji zajęć praktycznych w formie stacjonarnej będą również wykorzystane narzędzia do nauczania zdalnego w celu szybszej komunikacji z uczniem oraz wspomagania nauczania stacjonarnego.

Zaplanowane praktyki zawodowe nadal realizowane będą w formie projektów edukacyjnych.

Zajęcia praktyczne będą realizowane z zachowaniem dystansu społecznego z zastosowaniem zasad wynikających z przyjętej organizacji pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie od 1 września w roku szkolnym 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 

Z poważaniem
Dariusz Humaj

Pliki do pobrania:: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Komunikat Dyrektora z dn. 27.11.2020.pdf40.88 KB

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU