Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Komunikat Dyrektora CKZiU w sprawie nauczania zdalnego.

Komunikat Dyrektora CKZiU w sprawie nauczania zdalnego.

 

KOMUNIKAT DYREKTORA CKZiU z dnia 06.11.2020 r.

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. Poz. 1960 zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że wszystkie zajęcia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowane będą z formie zdalnej od dnia 09 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r.

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Zajęcia praktyczne dla uczniów szkół zewnętrznych od 26.10.2020. odbywają się  zgodnie z dotychczas obowiązującym planem. W przypadku zmiany planu organizacji zajęć wynikającej z dostosowania do nauczania zdalnego – uczniowie zostaną poinformowani przez opiekuna klasy.

Dla uczniów szkół BS I nr 12, BS II nr 1, Szkoły Policealnej nr 6, KKZ wchodzących w skład zespołu CKZiU plany zajęć będą przekazywane w dotychczas przyjęty sposób powiadamiania.

Praktyki zawodowe obecnie realizowane lub zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane będą zdalnie – w formie projektu edukacyjnego.

 Z poważaniem   

 Dariusz Humaj  

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU