Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

I miejsce w konkursie na plakat Zawodowiec 2019

I miejsce w konkursie na plakat Zawodowiec 2019

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się Targi Szkolne ZAWODOWIEC organizowane przez Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy. 

W czasie uroczystego rozpoczęcia Targów, zostały wręczone nagrody dla autorów najlepszych plakatów Targów Zawodowiec 2019. Pierwsze miejsce zajął plakat wykonany przez ucznia na zajęciach praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, a tym samym został on oficjalym plakatem tegorocznej edycji Targów.

Targi umożliwiają uczniom ostatnich klas szkół podstawowych i oddziałów gimnazjum, zapoznanie się z ofertą częstochowskich szkół zawodowych. Dodatkowo przy każdej ze szkół prezentują się jej partnerzy biznesowi, czyli firmy współpracujące, oferujące praktyki w trakcie nauki i zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU