Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Dzień Ziemi 2022

Dzień Ziemi 2022

W dniach 6 oraz 10 maja 2022 zorganizowane zostały zajęcia dotyczące Dnia Ziemi dla uczniów klas Branżowej Szkoły I stopnia nr 12. 
Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest "Inwestowanie w naszą planetę" - chodzi o stworzenie warunków do rozwoju nowych technologii, które będą np. ograniczać emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia plastikiem.
Uczniowie podczas pokazu poznali rodzaje i skutki zanieczyszczeń środowiska oraz sposoby zapobiegania im. Szczególny nacisk został położony na odnawialne źródła energii. 
Dodatkowo uczniowie mogli obejrzeć galerię plakatów nawiązujących do obchodów Dnia Ziemi, wykonanych przez uczniów kierunku grafika i poligrafia cyfrowa.
Zajęcia zostały przygotowane przez nauczycieli: A. Orzińską, B. Skrzypczyk, B. Golę i W. Pryt.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU