Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

BARDZO WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU W KWALIFIKACJI B.5 MONTAŻ SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY

BARDZO WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU W KWALIFIKACJI B.5 MONTAŻ SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY

Od 23 marca 2018 r. znane są wyniki  egzaminu kl. II Branżowej Szkoły I Stopnia w kwalifikacji B.5 Montaż systemów suchej zabudowy. Z dumą możemy stwierdzić, że nasi uczniowie w 92 % poradzili sobie z częścią teoretyczną oraz w 100 % z częścią praktyczną egzaminu w kwalifikacji K1 dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.  

Oto jak przedstawiają się szczegółowe dane:
Do egzaminu przystąpiło 13 uczniów (część teoretyczną pozytywnie zaliczyło 12 osób, część praktyczną pozytywnie zaliczyło 13 osób).

Najlepsze wyniki:
w części teoretycznej (90% - 1 osoba, 88% - 1 osoba, 78% - 1 osoba),
w części praktycznej (100% - 7 osób).

Gratulujemy osiągniętych wyników naszym uczniom oraz nauczycielom, bez których pracy takich rezultatów by nie było. Wyniki tego egzaminu potwierdzają najwyższą jakość kształcenia w naszej szkole, jesteśmy z tego bardzo dumni!

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU