Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

80. rocznica rozpoczęcia likwidacji getta w Częstochowie

80. rocznica rozpoczęcia likwidacji getta w Częstochowie

Uczniowie naszej szkoły wraz ze sztandarem uczestniczyli w miejskich obchodach 80. rocznicy rozpoczęcia likwidacji getta w Częstochowie. Podczas uroczystości zorganizowanej pod pomnikiem Pamięci Żydów Częstochowian na Placu Samuela Willenberga obecni byli m.in.: Robert Magdziarz - II Wicewojewoda Śląski, dr Ryszard Stefaniak - Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Jolanta Urbańska - wiceprzewodnicząca Rady Miasta Częstochowy, społeczny konsultant prezydenta ds. społeczności żydowskiej w Częstochowie, Alon Goldman – przewodniczący Stowarzyszenia Żydów Częstochowskich w Izraelu, rodzina Irit Amiel - pisarki, autorki zbiorów poezji i opowiadań dotykających doświadczenia Zagłady, a także przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, poczty sztandarowe i mieszkańcy Częstochowy.
Zgromadzona publiczność wysłuchała informacji o tragicznych losach społeczności żydowskiej, związanych z wydarzeniami sprzed osiemdziesięciu lat. 
Oni Amiel, syn poetki przeczytał list do matki.
Pamięć o bolesnych kartach historii naszego miasta to podstawa naszej tożsamości. Nie wolno nam zapominać o ofiarach tego stworzonego w faszystowskich, totalitarnych Niemczech systemu śmierci. Niech ta tragiczna historia będzie przestrogą dla nas wszystkich. Nie pozwólmy już nigdy powrócić demonom pogardy dla drugiego człowieka. Musimy zawsze zdecydowanie przeciwstawiać się wszelkim formom dyskryminacji oraz niszczenia ludzkiej godności.  

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU