Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowa praca, nowe inspiracje ...

TERMINY EGZAMINÓW dla słuchaczy SPdD

TERMINY EGZAMINÓW dla słuchaczy SPdD

 

Poniżej przedstawiamy informację o terminie egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie.

Informacja dla słuchaczy Policealnej Szkoły dla Dorosłych nr 2 :

Z.13 „Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy” - III semestr

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w 2018 r.

Sesja 1: styczeń – luty 2018

CZĘŚĆ PISEMNA

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Nazwa kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina egzaminu

Nazwa kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina egzaminu

Z.13

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

11.01.2018

12:00

Z.13

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

10.01.2018

13:00

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU