Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY

Kwalifikacje zaliczane do obszaru mechanicznego i górniczo hutniczego oznaczane są literą M. i następującym po niej numerem kwalifikacji.

CKP w roku szkolnym 2013/2014 prowadzi kursy w następujących kwalifikacjach zawodowych w tym obszarze:

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi  pojazdów samochodowych.
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Szczegółowe opisy poszczególnych kwalifikacji można pobrać ponizej w postaci plików pdf:
 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU