Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY

Kwalifikacje zaliczane do obszaru elektryczno-elektronicznego oznaczane są literą E. i następującym po niej numerem kwalifikacji.

CKP w roku szkolnym 2013/2014 prowadzi kursy w następujących kwalifikacjach zawodowych w tym obszarze:

 E.5. Montaż układów i urzą­dzeń elektronicznych.
 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.
 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
 E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elek­trycznych.

Szczegółowe opisy poszczególnych kwalifikacji można pobrać ponizej w postaci plików pdf:

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU