Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

OBSZAR BUDOWLANY

OBSZAR BUDOWLANY

Kwalifikacje zaliczane do obszaru budowlanego oznaczane są literą B. i następującym po niej numerem kwalifikacji.

CKP w roku szkolnym 2013/2014 prowadzi kursy w następujących kwalifikacjach zawodowych w tym obszarze:

 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy.
 B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich.
 B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko -okładzinowych.
 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.
 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sa­nitarnych.
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniar­skich.
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
B.21. Montaż urządzeń i syste­mów energetyki odnawialnej.
B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz insta­lacji sanitarnych.
B.30. Sporządzanie kosztory­sów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargo­wej.
B.33. Organizacja i kontrolowa­nie robót budowlanyc

 

Szczegółowe opisy poszczególnych kwalifikacji można pobrać ponizej w postaci plików pdf:

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU