Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

NOWY KURS!!!

NOWY KURS!!!

TG.07 SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW – 3 semestry

Kucharz jest osobą, która zawodowo zajmuje się przygotowaniem potraw, dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, odpowiedniego łączenia składników, właściwego stosowania produktów spożywczych, sposobów podawania potraw, deserów, napojów i dodatków. Wykonywanie zawodu kucharza wymaga sprawności fizycznej i manualnej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.  Do głównych zadań kucharza małej gastronomii należy dobieranie surowców do potraw, stosowanie różnorodnych technik w produkcji kulinarnej, posługiwanie się narzędziami i sprzętem zmechanizowanym, sporządzanie potraw i napojów z surowców i półproduktów spożywczych w oparciu o receptury gastronomiczne.

Wybrane zadania zawodowe

  • Dobieranie surowców i półproduktów do produkcji;
  • Dobieranie, obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu;
  • Przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców i półproduktów;
  • Planowanie posiłków i układanie prostego menu;
  • Porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw;
  • Przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
  • Ocenianie jakościowe surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.

Możliwość zatrudnienia

  • Bary szybkiej obsługi, restauracje, kawiarnie, gospody, jadłodajnie;
  • Firmy cateringowe;
  • Zakłady zajmujące się produkcją wyrobów  i półproduktów kulinarnych oraz spożywczych

 

KARTA ZGŁOSZENIA - DO POBRANIA NA NASZEJ STRONIE - TG.07

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU