Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Prelekcja nt. agresji, cyberprzemocy i uzależnień

29 stycznia na nasze zaproszenie odwiedzili nas funkcjonariusze Staży Miejskiej. Przeprowadzili prelekcje...

Wizyta nauczycieli z Dientzenhofer – Gymnasium w Bambergu

W dniu 7 stycznia 2019 r. gościliśmy w naszej szkole nauczycieli z Niemiec. Wizyta partnerska to rezultat porozumienia podpisanego przez Urząd Miasta oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie z Dientzenhofer – Gymnasium w Bambergu...

Wigilijne spotkanie dla uczniów

20 grudnia odbyło się w naszej placówce Wigilijne spotkanie przedświąteczne dla uczniów SB I Stopnia...

Jasełka 2018

W czwartek 20.12.2018 r. w naszej  szkole odbyło  się przedstawienie jasełkowe pt. „ Nie było miejsca dla Ciebie”, które wprowadziło nas w świąteczny nastrój.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku
życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Administracja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie

Szkolenie „Zasada montażu panela dachowego”

Dnia 11 grudnia 2018 roku odbyło się szkolenie dla uczniów z klas III cb i II cb Branżowej Szkoły I Stopnia oraz klas odbywających zajęcia praktyczne w Centrum.  Szkolenie przeprowadziła firma BLACHOTRAPEZ, specjalizująca się w produkcji i montażu pokrycia dachowe.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU